Baker Photo Album
(click on thumb-nail to view full size picture)

Bakker home 1.jpg (137037 bytes)

   Bakker home in Friesland, Netherlands

Bakker home 2.jpg (114178 bytes)

   Bakker home in Friesland, Netherlands

Sjoerd Baker family.jpg (550973 bytes)

   Baker (Bakker) Family

 

   Standing - Teake, Geertje, Arnold, Herman, Douwe

   Seated -  Sjoerd, Hotske, Gelske, Rintje (Richard), Trintje

Sjoerd Bakker-cropped.jpg (73748 bytes)

   Sjoerd Bakker 

 

   Born September 26, 1845

   Died  August 11, 1923

Teenage Silda Krull.jpg (302966 bytes)

   Silda Krull

seated a & s baker weddingpdd.jpg (581964 bytes)

   Silda and Arnold Baker

 

   Married  April 20, 1908

Wedding Arnold and Silda Baker.jpg (221816 bytes)

 

   Silda and Arnold Baker

 

   Married  April 20, 1908

 

young_ Arnold Baker family.jpg (90112 bytes)

   Baker family

 

   Silda, Arline, Mabel, Gertrude, Arnold

      Stuart and Kelly (standing)
   

1 Bakers.jpg (120382 bytes)

   Baker Family and Meindert Krull


   Front - Mabel, Bud, Meindert Krull, Arline
   Rear - Kelly, Gertrude, Silda, Arnold, Stuart

4 baker sisters.jpg (470752 bytes)

   Baker Sisters

 

   Gertrude, Mabel, Kelly Arline

At the farm.jpg (98402 bytes)

  Standing - Ernest Kooistra, Arnold Baker, Herman Baker, 
  Hotske Baker VanderBrug, Grace Baker, Kelly Baker, Beuving, 
  Elsie Kooistra, Silda Bakker, Coba and Stuart Baker

  Seated - Arline, Gertrude, Mabel holding Marilyn, and  Bud Baker

A&S 50th.jpg (664607 bytes)

   50 th Anniversary (1958)

 

  Arnold and Silda Baker

  Married  April 20, 1908